Information om oss

  • Vi har för avsikt att göra mer än enbart ett bra arbete.
  • Vi strävar efter att göra samhällsnytta för alla.
  • Vi anser att alla ska ha rätt att kunna arbeta och utvecklas genom anpassning av arbetsuppgifter efter var och ens förmåga!
  • Vi ser möjligheter i människorna. 
En plats där alla kan växa, få arbeta och känna sig viktiga i sin egen takt.

Våra anställda som av olika anledningar inte kan vara med ute hos kunder arbetar med legoarbete inne i lokalen! Behöver ditt företag hjälp med packning eller andra enklare legojobb? Kontakta oss.

Oavsett vinter eller sommarsäsong, kan du beställa gräsklippning/snöskottning på abonnemang.
Du beställer hur ofta du vill att vi ska besöka dig; så anländer din faktura en gång i månaden.